top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Seid Cocktailbar

Ett oppdrag gitt av Seid Cocktail bar, i posthallen drinklubb i Oslo, Hensikten med oppdraget var å ta bilde av deres signaturcocktails, til bruk i posthallen sin digitale meny-løsning. samt digitale medier for å økt synbarhet, oppdraget ble gjennomført mai 2023

bottom of page