top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Marlow Oslo

Oppdrag hyrt inn og gjennomført Jannuar 2021. Hensikten med oppdraget var å sette opp og ta bilder av maten som skulle bli servert på Marlow Oslo. Til Markedsføring for resturanten i Digitale medier.

Marlow var en Resturant som åpnet sommeren 2021, ved akerbrygge i oslo.
Resturanten, skulle ha en Solid cocktailmeny, bredt amerikansk whiskey utlvagt, ved sør amerikansk grillmat inspirerte retter.

bottom of page