top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Héctor Food & Fiesta

Ulike oppdrag gjordt for Héctor Food & Fiesta, Konseptutvikling med grafiske preg for å trekke mer engasjement ved sosiale medier, og andre Digitale medier.

Konsepter:
Juni 2022 "Birra", Fett og greasy portetter for å trekke blikkfrang, og økt gjeste

Juni 2022 "Brunch meny", Bilder av Mat og cocktails til Héctor's Brunch meny som var tilgjengelig sommeren 2022, utført hver lørdag med dj som spillte brunch og kvelden inn.

Tirsdag "taco buffet" April 2023
Grafisk framstilling av ulike råvarer brukt i tisdags bufeten, hensikt var blikkfang til å trekke mer oppmerksomhet via Sosiale Medier

bottom of page